ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΑ 18

“Κοιτάμε όλες τις πτυχές της θητείας” “η θητεία δεν πρόκειται να αυξηθεί πέραν των 12 μηνών Στέκομαι στην ανάγκη οι νεοσύλλεκτοι να αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες, να μην αισθάνονται ότι είναι … Read More

Translate »
error: Content is protected !!